Vítejte na stránkách, přátelé středověku!

Pokud jste trošku švihlí, máte rádi středověk a rádi si občas odpočinete od všedního shonu moderního života, jste zde správně. A budete-li mít zájem, můžete se k nám přidat, získat nové přátele a spoustu nevšedních zížitků...

FRATER, QUI ADIUVATUR A FRATRE, QUASI CIVITAS FIRMA

Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město

Motto týdne: "Nebojte se postavit za to, čemu věříte, i kdybyste za tím měli stát sami. "

NOVINKY:

Jean de Joinville (1224 - 24. prosince 1317) byl rytíř a senešal hrabství Champagne, syn Simona z Joinville a Béatrix z Auxonne, autor biografie francouzského krále Ludvíka IX.

30. - 60. léta 6. století - příchod prvních Slovanů do Čech
623 - 624 - proběhlo povstání Slovanů proti Avarům pod vedením kupce Sáma
631 - bitva u Wogastisburgu - Slované porážejí Franky
658/9 umírá Sámo, první známý vládce Slovanů na našem území
805-806 výprava Franků proti Čechům, ti se zavazují platit tribut
831 - křest Moravanů...

Eleonora Helena Portugalská (18. září 1434/36, Torres Vedras - 3. září 1467, Vídeňské Nové Město) byla portugalská infantka, dcera portugalského krále Eduarda I. a Eleonory Aragonské. V roce 1452 se stala manželkou císaře Fridricha III. a zároveň císařovnou Svaté říše římské.

Valdenští

22.03.2023

Valdenští (francouzsky: vaudois) nebo valdenství bylo středověké náboženské hnutí směřující k reformě křesťanského života inspirované původně bohatým lyonským obchodníkem Petrem Valdesem. Franko-provensálská forma jeho jména není známa, byla rekonstruována jako Pierre Vaudès nebo de Vaux, italská forma Valdo, ale jinde i jako Waldo nebo Waldes....

Opět slyším dunivé kroky strážného. Mé písmo se stává méně čitelným z třasu, který mi zvuk okovaných bod těžce dopadajících na kamennou podlahu způsobuje. Dnes už jsem obdržel mnoho ran. Byl jsem "omyt" teplým proudem strážného moči. Proč by si mě vybral znovu? Odpověď znám dřív, než mi otázka dozní v hlavě. Protože jsem vrah a nic jiného si...

Magna charta libertatum, také Magna Carta (dle středověké latiny), nebo také Velká listina práv a svobod, je anglický právní dokument původně vydaný roku 1215. Omezoval některé panovníkovy pravomoci, vyžadoval, aby respektoval zákonné procedury a aby akceptoval, že jeho rozhodování bude omezeno zákonem. Výslovně vyjmenovával některá práva jeho...

Téměř dvě století drželi křesťané Outremer neboli zámořská území. Stranou křesťanské Evropy, proti několikanásobné přesile muslimských agresorů, jimi poráženi, přesto však znovu povstávající, aby napříště slavně zvítězili, zrazováni a necháváni napospas evropskými vládci včetně těch byzantských, nesoudržní a hašteřiví mezi sebou, s...

Chcete se stát členem? Vyplňte formuář a obdržíte vstupní dotazník.

zdroje článků: www.wikipedia.com , www.stoplusjednicka.cz ,   www.epochaplus.cz ,   www.dotyk.cz  , www.nedd.tiscali.cz, www.wikipedia.org