Bitvy a válčení

Bitvy a válčení

V roce 1187 se tedy Saladin rozhodl tvrdě zakročit proti Jeruzalémskému království, hlavně proti Reginaldovi z Chatillonu. Veškerá snaha vyřešit brutální výstřelky tohoto šlechtice, který se choval spíše jako loupeživý rytíř, diplomaticky, selhala. Saladin byl ale také stoupencem džihádu a je pravděpodobné, že ke konečnému zúčtování s křižáky v...

Sedmá křížová výprava byla největší námořní operace v dějinách křížových výprav. Hlavním účastníkem kruciáty byl francouzský král Ludvík IX., který se na ní vydal v srpnu roku 1248 a jeho vojsko vyplulo z nově postaveného přístavu v Aigues-Mortes. Během mezipřistání na Kypru byl místními přesvědčen, že ideálním cílem útoku bude Egypt.

Lidová křížová výprava (či také selská křížová výprava) je souhrnné označení pro několik neúspěšných tažení evropské chudiny kolem roku 1096, organizovaných a vedených lidovými kazateli a zchudlými rytíři s cílem dobýt Jeruzalém a osvobodit Boží hrob od muslimů. Když papež Urban II. roku 1095 na clermontském koncilu vyhlásil první křížovou výpravu,...

Tady, se zaměříme na samotné držení meče a postoj. Jak stát ve střehu už umíte, takže se do něj postavte a nyní dostanete do ruky meč. Chytíme ho oběma rukama tak, že pravák má pravou ruku nad levou u záštity a levák zase levou u záštity, s pravou pod ní. Mečem míříme před sebe a pokud poprosíme mistra, nebo sparring...

Dne 20. listopadu 1249 vyrazilo křižácké vojsko z Damietty ke Káhiře. Křižácké vojsko postupovalo velmi pomalu a denně neurazilo více než tři kilometry. Hlavní vojsko doprovázela po vodě početná flotila určená pro boj na Nilu. Během pomalého křižáckého postupu zemřel na konci listopadu u al-Mansúry egyptský sultán as-Sálih Ajjúb. Po jeho smrti...

Aragonská křížová výprava, část větší války zvané Sicilské nešpory, byla vyhlášena papežem Martinem IV. proti aragonskému králi Petru III. Velikému v letech 1284 a 1285. Výprava byla vyhlášena jako reakce na nedávné obsazení Sicílie Petrem III. Papež také oficiálně zbavil Petra vlády nad sicilskými pozemky, které byly součástí papežského léna:...

Bitva u Melechova se odehrála v květnu 1420, přesné datum není známé, v blízkosti obce Bojiště pod vrchem Melechov. V bitvě se střetli husité s uherskými oddíly křížové výpravy. Husité se bránili s využitím vozové hradby. Střetnutí skončilo vítězstvím husitů, ale byl při něm zabit husitský vůdce ledečský farář Petr z Ústí.

Jacquerie

06.04.2023

Jacquerie [žakrí] je název rozsáhlého povstání sedláků proti šlechtě v severní a střední Francii (Île-de-France, Pikardie, Champagne, Artois a Normandie), které proběhlo v květnu a červnu roku 1358 během stoleté války.

Stoletá válka byl konflikt mezi Anglií a Francií v letech 1337–1453. Válka oficiálně začala, když francouzský panovník Filip VI z Valois zabavil anglickému králi Eduardovi III. jeho državy ve Francii, konkrétně vévodství Guyenne na jihozápadě Francie a v hrabství Ponthieu na severu Francie. Jako záminka, která Angličanům umožnila válku vyhlásit,...