Babylonská věž

22.11.2022

UPLYNULO mnoho let. Noemovi synové měli hodně dětí. Jejich děti vyrostly a měly další děti. Brzy bylo na zemi velmi mnoho lidí.

Jeden z nich, Noemův pravnuk, se jmenoval Nimrod. Byl to zlý člověk, lovec, který zabíjel zvířata i lidi. Nimrod učinil sám sebe králem nad ostatními lidmi. Jehova Bůh proto neměl Nimroda rád.

Všichni lidé tehdy mluvili jedním jazykem. Nimrod chtěl, aby zůstali pohromadě a aby nad nimi mohl panovat. Víš, co ho napadlo? Řekl lidem, aby postavili město a v něm velkou věž. Na obrázku vidíš, jak dělají cihly.

Jehovovi Bohu se to nelíbilo. Chtěl, aby lidé žili na celé zemi. Ale lidé si řekli: 'Pojďme, postavme město a tak vysokou věž, aby její vrchol dosahoval až do nebe. Potom budeme slavní!' Lidé chtěli mít slávu sami pro sebe a nechtěli oslavovat Boha.

Bůh se tedy postaral o to, aby lidé museli se stavbou přestat. Víš, co udělal? Způsobil, že místo jedné společné řeči lidé náhle začali mluvit různými jazyky. Stavitelé se potom už nemohli navzájem dorozumět. Proto bylo jejich město nazváno Bábel neboli Babylón, což znamená "zmatek".

Teprve potom lidé začali z Bábelu odcházet. Ti, kdo mluvili stejnou řečí, odcházeli společně, aby žili v jiné části země.