Breviář, 5. neděle Velikonoční

09.02.2023

Kristovo vzkříšení
je obveselení
všech věrných zarmoucených
a po Kristu toužících,
v něj doufajících.
Kriste, Králi slavný,
v božství Otci rovný,
tys pro nás mnoho trpěl,
na kříži za nás umřel,
vstal jsi třetí den.
Rač nás obživiti
a z mrtvých vzkřísiti,
bychom i my povstali
a na tebe patřili
tam, kde přebýváš.
Za nás přimlouváš se
pro své rány svaté
tam před svým milým Otcem,
neboť jsi naším smírcem,
také přímluvcem.
V tebe vždy doufáme
a k tobě voláme,
žádáme tvé milosti,
také věčné radosti
z tvé přítomnosti.