Chudoba

09.07.2022

Ježíš je chudý. On je chudý nekonečnou, úplnou chudobou. Král chudoby, Pán úplné chudoby.
Chudý s chudými, který přišel pro chudé, mluvil k chudým, dával chudým, pracoval pro chudé. Chudý mezi Chudými, ubohý mezi ubohými, žebrající mezi žebrajícími. Chudý věčné chudoby. Šťastný a bohatý chudý, který chudobu přijímá a ji opěvuje. Žebrák, který rozdává almužny. Nahý, který nahé zakrývá. Vyhladovělý, který sytí. Zázračný, nadpřirozený chudý, který falešně bohaté mění v chudé a chudé v opravdové boháče.
Jsou chudí, kteří jsou chudí, protože nebyli schopni vydělávat, druzí, kteří večer rozdají, co ráno vydělali, a čím více dávají, tím více mají, neboť jejich bohatství roste v té míře, v jaké je rozdělují. Je to jako hromada, která roste tou mírou, jak z ní bereme.
Ježíš je jedním z těchto chudých. Naproti takového nejsou bohatí světa, bohatí se svými truhlami plnými talentů, rupií, dolarů, franků, marek nic jiného než ubozí žebráci.+++
Plakal jsem, protože jsem neměl žádné boty, až jsem uviděl jednoho, který neměl žádné nohy.+++
Že člověk má nějaké věci, to není nic zlého. Ale že lidé často potlačují svobodu, aby měli víc, to je zlé.