Čtyři jezdci z Apokalypsy

03.04.2022

Apokalyptičtí jezdci jsou čtyři jezdci na koních, o nichž se zmiňuje kniha Zjevení svatého Jana. Jezdci vyjíždějí při rozlomení prvních čtyř ze sedmi pečetí, které uzavírají svitek předaný Beránkovi (Kristu). Beránek se pouští do rozlamování jednotlivých pečetí a při každém zlomení kniha popisuje události, které v důsledku toho nastanou. V případě prvních čtyř pečetí vyjíždějí apokalyptičtí jezdci:

"... bílý kůn a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby dobýval." (Mor, také nazývaný Dobyvatel)

"... druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili." (Válka)

"... kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. ... Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!" (Hladomor)

"... kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním." (Smrt)

Kniha Zjevení dále pokračuje: "těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami."Jelikož je kniha Zjevení v dějinách nejčastěji interpretována jako kniha popisující průběh světových dějin nebo ještě spíše poslední dny světa, jsou apokalyptičtí jezdci symbolem přicházejícího konce a utrpení, které Bůh na lidi v onen čas má poslat.