Dobrý a zlý syn

24.06.2022

TADY vidíš Kaina a Abela. Oba jsou už dospělí. Kain se stal zemědělcem. Pěstuje obilí, ovoce a zeleninu.

Abel se stal pastýřem. Rád se stará o jehňátka. Časem má Abel na starosti celé stádo ovcí.

Jednoho dne přinesl Kain i Abel Bohu dar. Kain přinesl některé plody, které vypěstoval. Abel dal Bohu tu nejlepší ze svých ovcí. Jehova měl z Abela a jeho daru radost, ale s Kainem a s tím, co mu přinesl, spokojen nebyl. Víš proč?

Abelův dar nebyl lepší než Kainův. Ale Abel byl dobrý člověk, který miloval Jehovu i svého bratra. Kain však byl zlý a svého bratra neměl rád.

Bůh proto Kainovi řekl, aby se změnil. Ale Kain neposlechl. Moc se zlobil, že Bůh má Abela raději než jeho. A tak jednou Abelovi řekl: 'Pojďme na pole.' Když tam byli spolu sami, Kain svého bratra Abela uhodil tak silně, že ho zabil. To bylo moc špatné, viď?

Abel zemřel, ale Bůh na něj stále myslí. Abel byl dobrý člověk, a na takové lidi Jehova nikdy nezapomíná. Proto jednoho dne Jehova Bůh přivede Abela znovu k životu. Potom už Abel nebude muset nikdy zemřít. Bude moci žít na zemi věčně. Líbilo by se ti poznat jednou takové lidi, jako byl Abel?

Ale takové lidi, jako byl Kain, Bůh nemá rád. Proto když Kain zabil svého bratra, Bůh ho potrestal. Poslal Kaina velmi daleko od ostatních členů jeho rodiny. Když Kain odcházel do jiné části země, vzal si s sebou jednu ze svých sester, a ta se stala jeho manželkou.

Za nějaký čas měli Kain a jeho manželka děti. Také jiní synové a dcery Adama a Evy se ženili a vdávaly a měli děti. Brzy bylo na zemi mnoho lidí. O některých z nich se toho dozvíme víc, až budeme číst další příběhy...