Hierarchie templářů

28.11.2022

Přesto, že jsou templáři známí především jako rytíři a bpjovníci, byli dobře fungující organizací, kde měl každý člen řádu jasně určené úkoly.

Nejvyšší autoritou templářských rytířů byl VELMISTR, který se zodpovídal pouze papeži. Svůj úřád zastával doživotně a nebylo možné se z něj uvolnit dobrovolně. Velmistři velmi často bojovali i umírali v bitvách. Nebyla to tedy žádná bezpečná úřednická funkce.

Nejvyšší velitel a pravá ruka velmistra byl SENEŠAL. Byl to velmistrův zástupce a rádce.Měl na starost administrativní záležitosti. V době míru se staral o pozemky řádu a za války organizoval přesuny mužů a zásob.

Zodpovědnost za veškeré zbraně a koně, stejně jako mnoho dalších vojenských záležitostí měl MARŠÁL. Staral se o vše, co se týkalo války. Velmistr s ním vždy konzultoval bojovou taktiku.

O území ve stvaté zemi (Jeruzalém, Antiochie, Tripolis) se staral PRECEPTOR. Ten také plnil funkci pokladníka. Ve svých zemích se starali o templářské domy, farmy a dobytek. Preceptoři později spravovali i území v Evropě.

VELITELÉ RYTÍŘŮ, DOMŮ A FAREM se zodpovídali preceptorům. Spravovali různá panství a zajišťovali jejich každodenní provoz. Tuto pozici zastával rytíř nebo seržant.

RYTÍŘI tvořili jádro vojenské síly řádu. Byli šlechtického původu achodili oděni v pověstných bílých pláštích s rudým křížem.

SERŽANTI bojovali také v bitvách, ale nebyli urozeného původu. Nedosahovali tak postavení rytířů. Pro rozlišení nosili černý nebo hnědý plášť.