Hlavní osoby u konce řádu templářů

05.01.2023

Muži, kteří řád zničili, ale i ti, kteří bojovali za jeho záchranu si zaslouží pár vět. Níže naleznete pár hrubých informací o jednotlivých osobách. Bližší informace o každém naleznete v dalších článcích na anšem webu.

Jakub z Molay- Dvacátý třetí a zárveň poslední velmistr řádu templářů. O jeho mládí víme jen málo, ale časem se stal, a to nejen díky své smrti, jedním z nejznámějších templářů. Snažil se řád reformovat, ale to díky okolnostem už nestihl...

Geoffroy z Charney- Sloužil jako preceptor pro Normandii. Byl členem řádu od mládí a pomalu svými schopnostmi stoupal po hierarchii až k vysokým funkcím. Společně s dalšími bratry byl i on uvězněn a mučen. Přiznal se, ale později svou výpověď odvolal. Ze všech zatčených představitelů řádu byl jediný, kdo stanul po boku Jakuba z Molay a vzdoroval obviněním.

Vilém z Nogaretu- Strážce pečeti Filipa IV- francouzského krále. Již dříve hrál roli ve sporu mezi Filipem a papežem Bonifácem- patrně přemlouval krále, aby papeže unesl. Nutil členy templářského řádu, aby vypovídali proti řádu a byl jedním z hlavních strůjců obvinění proti řádu.

Klement V.- papež zvolený 5. června 1305. Známý jako papež, jenž přispěl ke zrušení templářů, neboť nedokázal, nebo možná nechtěl vzdorovat francouzskému králi Filipovi IV.

Filip IV- rovněž známý jako Sličný, jindy jako Železný, Z feudální Francie vytvořil centralizovaný stát. Pevně věřil v neomezenou moc monarchie a snažil se svým příbuzným zaplatit trůny v zemích celého světa. Krom zničení templářů je znám také tím, že nechal z Francie vyhnat židy.