Jindřich IV. Anglický

03.04.2023

Jindřich IV. (3. duben 1366 – 20. březen 1413), byl králem Anglie v letech 1399 až 1413. Narodil se na Bolingbrokském hradu v Lincolnshire a tak je také známý jako Jindřich z Bolingbroke. Jeho otcem byl Jan z Gentu, třetí syn krále Eduarda III. z rodu Plantagenetů, v době vlády Richarda II. velmi vlivný šlechtic. Jindřichovou matkou byla Blanka, dědička rozsáhlého panství hrabat z Lancasteru.

Jan z Gentu zemřel roku 1399 a Richard bez vysvětlení zrušil právní dokumenty, které měly Jindřichovi zajistit dědictví po jeho otci. Jindřich se setkal s Thomasem Arundelem, předchozím a budoucím arcibiskupem canterburským, který byl zbaven úřadu pro svou spolupráci s Lordy odvolateli. Jindřich a Thomas Arundel vrátili do Anglie v době, kdy byl Richard na vojenském tažení v Irsku. S Arundelovou podporou zahájil Jindřich vojenskou akci proti svým nepřátelům a nařídil svým vojákům vyplenit Cheshire.

Brzy získal dostatek moci a podpory, aby se mohl prohlásit králem, uvěznit Richarda, který později ve vězení zemřel, a přeskočit v následnictví Richardova sedmiletého syna Edmunda z Mortimeru. Jindřich byl korunován anglickým králem 13. října 1399 a jako první král po ovládnutí Anglie Normany pronesl svou řeč v angličtině. Jindřich musel vyřešit, co s uvězněným Richardem. Poté, co se nezdařil pokus o jeho vraždu v lednu 1400, možná nařídil, aby byl Richard zabit. Jinou verzí je, že Richard ve vězení zemřel hlady – každopádně zemřel 14. února 1400.

Jindřich musel po většinu času své vlády čelit vzpourám, spiknutím a pokusům o atentát. V prvních deseti letech jeho vlády se vzbouřil Owain Glyndur, který se roku 1400 prohlásil princem z Walesu, a Henry, hrabě z Northumberlandu. Při svých úspěších ve vojenském potlačení těchto vzpour měl podporu ve vojenských schopnostech svého syna Jindřicha, následníka anglického trůnu.

V pozdním období jeho vlády Skotové rozšířili pověst o tom, že původní král Richard je živ a nachází se u skotského dvora a čeká na pokyn svých příznivců, aby se vrátil do Londýna. Dokonce našli i muže vzhledem podobného Richardovi, aby tak podpořili vzpouru proti Jindřichovi, ale tato snaha neměla úspěch.

Poslední léta jeho života byla poznamenána nemocemi. Byl postižen kožními chorobami, s akutními problémy v červnu 1405, dubnu 1406, červnu 1408, během zimy 1408–1409, v prosinci 1412 a nakonec v březnu 1413; tento nápor choroby vedl k jeho smrti.

Jindřich IV. zemřel v domě opata z Westminsteru. Byl pohřben, na rozdíl od mnoha jiných anglických králů, v Canterburské katedrále, v severním křídle poblíž hrobky Tomáše Becketa.