Job je věrný Bohu

28.07.2022

JE TI líto tohoto nemocného muže? Jmenuje se Job. Před ním stojí jeho manželka. Víš, co mu říká? 'Proklej Boha a zemři!' Teď si povíme, proč mu to řekla a proč Job musel tolik trpět.

Job byl věrný muž, který poslouchal Jehovu. Bydlel v zemi Uc, nedaleko Kanaánu. Jehova Joba miloval, ale někdo jiný ho nenáviděl. Víš, kdo?

Byl to Satan Ďábel. Vzpomeň si, že Satan je zlý anděl, který nenávidí Jehovu. Podařilo se mu zlákat Adama a Evu, aby Jehovu neposlouchali. A myslel si, že k neposlušnosti dokáže přimět také všechny ostatní lidi. Podařilo se mu to? Ne. Jen si vzpomeň na všechny ty věrné muže a ženy, o nichž jsme si už povídali. Pamatuješ si některé z nich?

Když Jákob a Josef v Egyptě zemřeli, nebyl na celé zemi člověk, který by byl Bohu tak věrný jako Job. Jehova chtěl dokázat, že se Satanovi nikdy nepodaří přimět všechny lidi, aby jednali špatně. Proto mu řekl: 'Všimni si Joba. Podívej se, jak je mi věrný.'

'Věrný je,' řekl Satan, 'ale jenom proto, že mu žehnáš a že má mnoho dobrých věcí. Když mu je ale vezmeš, bude tě proklínat.'

Jehova proto řekl: 'Dobře, můžeš Jobovi ublížit, jak chceš. Uvidíme, bude-li mě proklínat. Ale nesmíš ho zabít.'

Satan nejdříve způsobil, že lupiči ukradli Jobovi všechen dobytek a velbloudy a že jeho ovce uhynuly. Potom v bouři usmrtil jeho deset synů a dcer. Nakonec Satan způsobil Jobovi hroznou nemoc. Job velmi trpěl. Proto mu jeho manželka řekla: 'Proklej Boha a zemři.' Ale Job to neudělal. Přišli za ním také jeho tři falešní přátelé a říkali mu, že jednal špatně. Ale Job zůstal věrný.

Jehova z toho měl velkou radost a později Jobovi požehnal tak, jak to můžeš vidět dole na obrázku. Uzdravil ho z té strašné nemoci. Job měl zase deset krásných dětí a také dvojnásobně dobytka, ovcí i velbloudů.

Budeš i ty stále věrně poslouchat Jehovu, stejně jako Job? Jestliže ano, budeš moci žít věčně, až bude celá země tak krásná jako zahrada Eden.