Kaju se

17.12.2022

Milí bratři, já dlouho neměl čas,

Napsat zde pár vět

Tak za odpuštění prosím Vás

Kaju se a o síle Templu chtěl bych pět

V modlitbách hlubokých

Oddávám se Pánu Bohu

Zbavuji se hříchů pozemských

A věřím- snad ještě mohu

Že jednou budu mužem tím

Co rytířské zaslouží si ostruhy

Není snadné je získat- vím

Je potřeba víc než jen odvahy

Je potřeba být mužem pravým

A velebit jméno našeho Pána

A proto závazně Vám pravím

Má slova jasně jsou zde dána

Až jednou pasován budu rytířem

A pronesu svou přísahu

Budu věrným Pánu templářem

Za plného života i na jeho prahu