Kdy zemřel poslední Přemyslovec?

28.10.2022

Psal se rok 1306 a v Olomouci naposled vydechl král Václav III. Skutečně ale Přemyslovci vymřeli po meči?

První manželství Přemysla Otakara II. s Markétou Babenberskou nebylo zrovna šťastné. Není tedy divu, že se dravý Přemyslovec "zapomněl" jinde a už tři roky po svatbě si s milenkou pořídil syna Mikuláše.

Protože mocný panovník neustále postrádal manželského potomka, "záložní" syn se mu opravdu hodil. Také proto požádal papeže o pomoc. Svatý otec však vyšel vstříc jen napůl. Velkoryse totiž Mikulášovi uznal právo na tituly a dědictví, ovšem s jednou velmi důležitou výjimkou - královskou korunou. Syn získal "jen" titul pána Opavy a s ním i výnosy zhruba ve výši 3 000 hřiven. Přemysl nakonec Markétu zapudil a poměrně rychle si pořídil krásnou Kunhutu, která mu dala i tolik vytouženého legitimního syna.

Vraťme se však k Mikulášovi. Ten věrně stanul po otcově boku i v osudové bitvě na Moravském poli, kde dokonce upadl do uherského zajetí. Když byl konečně propuštěn, čekalo ho nepříjemné překvapení. Do "jeho" Opavska se nastěhovala emotivní macecha Kunhuta a na nedaleký Hradec dokonce ubytovala svého milence a posléze manžela Záviše. Vedle spalující lásky šlechtice a královny tak zaplála neméně velká nenávist. Tento žár Mikuláš uhasil až ve chvíli, kdy nechal "otčíma" popravit před královským hradem Hluboká.

Novému vládci Václavovi II. však starší bratr přidělával vrásky, a tak ho nejprve diskrétně uklidil do Polska a poté do Brna. Jenže, časy se mění. Vládnoucí Přemyslovci roku 1306 vymřeli, a podobní levobočci se najednou náramně hodili. Mikulášův syn, v pořadí již druhý toho jména, se tak dal do služeb Jana Lucemburského. Za věrné služby pak získal ratibořské knížectví.

Tak se stalo, že i po smrti mladičkého Václava existovala jakási enkláva, která "patřila" Přemyslovcům. Posledním výhonkem této větve byl Valentin řečený Hrbatý, kníže ratibořský a opavský. Tento muž se však nikdy neoženil a nezplodil právoplatného potomka. Když pak zemřel, čekal ho pohřeb se vší parádou. V průvodu byl nesen meč, který byl nad jeho tělem rituálně zlomen. Bylo tu nutné. Onoho neblahého roku 1521 totiž Přemyslovci zmizeli z našich dějin. A tentokrát už definitivně.

Zdroje: stoplusjednicka.cz, wikipedie, epochaplus.cz