Mikuláš V.

17.02.2022

Mikuláš V., rodným jménem Tommaso Parentucelli (15. listopad 1397 Sarzana - 24. březen 1455 Řím), byl od roku 1447 až do své smrti papežem katolické církve (1447-1455). Papežské jméno "Mikuláš " si zvolil na počest svého učitele bl. Mikuláše Albergatiho.

Během svého pontifikátu pozoroval dobytí Konstantinopole Osmanskou říší. Pokusil se tomu zabránit vyhlášením křížové výpravy, ale neuspěl. Přispěl k rezignaci vzdoropapeže Felixe V. roku 1449, čímž ukončil poslední velké papežské schizma. A následné poté došlo k rozpuštění Basilejského koncilu.

Jako klíčová postava renesance se také snažil učinit z Říma centrum umění a literatury. V Římě nechal posílit opevnění, obnovil akvadukty a přestavěl mnoho kostelů. Rovněž za jeho papežského působení vznikly první návrhy na pozdější Baziliku svatého Petra.

V roce 1448 založil Vatikánskou knihovnu a také uzavřel tzv. vídeňský konkordát, který byl právním rámcem vztahů Apoštolského stolce se Svatou říší římskou až do jejího zániku.

Papežská kancelář v této době začíná psát všechna breve a další písemnosti humanistickou polokurzívou (tehdy zvanou lettera dei brevi) a má tak velký vliv na pozdějším rozšíření tohoto typu písma.