Modlitba Páně - "Otčenáš"- základní modlitba

31.12.2022

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Pater noster, qui es in cælis,
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo
et in terra.Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.
Amen.