Modlitba za ochranu

14.12.2022

Všemohoucí věčný Bože,

Otče dobroty a milosrdenství,

všemocné ochraně tvé doporoučíme svůj dům,

svou rodinu, vše, co máme a co jsme.

Žehnej nám všem,

jako jsi nazaretské rodině žehnal,

chraň náš dům

a naše domácí všeho zla

a všeho nebezpečí,

ohně a jakéhokoli neštěstí těla i ducha,

úkladů lidí zlých a nenadálé smrti.

Nedopusť, aby někdo z nás bez svátostí v nemilosti z tohoto světa se odebral.

Sv. Michaeli, braň nás před zlobou pekla,

sv. Gabrieli, vypros nám poznání vůle Boží,

sv. Rafaeli, chraň nás před nemocí a všelikým úrazem,

svatí andělé strážní naší rodiny,

opatrujte nás dnem i nocí na cestě spásy,

svatí patronové naši, orodujte za nás u trůnu Božího,

Maria Panno, nezapomeň nikdy dítek svých.

Od moru, hladu a války, vysvoboď nás, Pane.

Od hněvu, nenávisti a všeliké zlé vůle, vysvoboď nás, Pane.

Od náhlé a nenadálé smrti, vysvoboď nás, Pane.