Modlitba za rodinu

15.10.2022

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,

Otče, který jsi Láska a život, učiň, aby se každá lidská rodina na zemi stala

skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy a skrze Ducha Svatého

pramenem Boží lásky, skutečným chrámem života a lásky pro generace, které se neustále obnovují.

Učiň, aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.

Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.

Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství, byla silnější než každá slabost a každá krize,

kterými někdy naše rodiny procházejí.

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, aby církev

v rodině a prostřednictvím rodiny mohla plodně naplnit své poslání

uprostřed všech národů země. Skrze Krista, našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věků.Amen.