Musíme umět děkovat

29.10.2022

Naše dny jsou bohaté na dary, které nám dává náš Pán.

Kdybychom je uměli opravdově brát a oceňovat,

byli bychom večer jako "královna dne" oslepeni a šťastni pro tolik různých darů.

Potom bychom byli vděčni před Bohem, plni důvěry,

protože on nám dává všechno, radostni, protože víme, že on své dary bude každý den znova posílat.

Všechno je Boží Dar, i ty nejmenší věci, a všechny tyto dary ve své plnosti činí život krásným nebo trpkým,

podle způsobu, jak jich učíváme.

Spása národa jsem já - tak mluví Pán.

V každé nouzi, ze které ke mně volají,

chci je vyslyšet.

Chci být jejich Pánem neustále.