Pěkný den

30.01.2023

Pěkný den bratře Templáři

Nechť světlo na tvou cestu září

Ať tvá čepel je ostrá stále

A poranění drží se tě dále

Ať zbroj tě před údery ochrání

Které v poli utržíš

Jen ty máš pravé vyznání

Ty ničeho bát se nemusíš

Tebe chrání největší velitel

Jeho jméno? přece Spasitel