Pěticípá hvězda a její významy

23.09.2022

Na špičku postavená pěticípá hvězda je rozšířeným a obecně známým symbolem černé magie. Je-li do pravidelného pětiúhelníku ještě vkreslena hlava mendoského kozla, nazývá se Bafometova pečeť.

Někdy se tento symbol opisuje jmény Samael a Lilith, přičemž Samael je podle legend pekelný kníže stojící nejblíže Satanovi a Lilith je jeho démonická manželka, o níž se často uvažuje jako o cenzurované první manželce biblického Adama.


Tento symbol je často využíván při temných satanistických obřadech a je jedním z nejváženějších symbolů uctívačů ďábla. Obrácený pentagram však původně neměl se zlem mnoho společného. Vznikl totiž ve starověké Babylonii, kde se používal jako znamení duchovního zasvěcení a z toho důvodu jím také byli označováni kněží. S temnotou začala pentagram spojovat až křesťanská církev v boji proti pohanství.


Klasický pentagram, tedy ten neobrácený, je však naproti tomu dobrým magickým znamením a obkreslený kruhem je užíván jako ochranný amulet. Ve Skandinávii se například v minulosti hojně kreslil na dveře domů jako magický štít proti ďáblovi a zlým silám.

Pohané jej vnímali také jako vyjádření ženské síly a znamení spojené s Venuší. Ve své obrácené podobě pak pentagram také souvisí se ženami, jenže tentokrát už jako znamení temné sexuality.

Do středu pentagramu se špicí směřující nahoru, tedy toho spojeného s bílou magií, se vepisuje lidská postava s rozpaženýma rukama nebo dlaň. I proto je často považován za posvátný symbol člověka a jeho uzavřeného vnitřního mikrokosmu.

Pět vrcholů tohoto starého duchovního symbolu zastupuje pět elementů. Čtyři klasické - vodu, vzduch, oheň, zemi, a pátým elementem je vesmírná energie. Každý z pěti cípů také zároveň představuje jedno období lidského života - zrození, dospívání, dospělost, stárnutí a smrt.

Jeho protiklad, obrácený pentagram, ale není využíván jen v černé magii. Za svůj jej pojali i vyznavači novodobého pohanského náboženství wicca a považují jej za magický prostředek vhodný k získání energie z vesmíru.

zdroj: www.enigmaplus.cz