Pomáhala drátěná košile?

02.09.2022

Drátěná nebo také kroužková košile, v našich zemích kdysi nazývaná pancíř, bývala součástí ochranné výstroje bojovníka a tvořila ji hustá síť malých kovových kroužků. Její výroba byla velmi zdlouhavá, ale stále podstatně levnější než plátové brnění, jelikož se na ni spotřebovalo méně materiálu.

Vynález kroužkové košile archeologové dříve přisuzovali Keltům, protože se kusy zrezivělé kroužkové sítě našly v keltských hrobech pocházejících už z doby okolo 400 let př. n. l. Později ale bylo doloženo, že kroužková zbroj chránila ve shodné době i perské vojáky; konkrétně ji navlékli do bitvy v roce 359 př. n. l. Pozůstatky drátěných košil se dokonce našly i u tajemných Etrusků, ačkoli šlo o trochu jiný typ než ten běžně užívaný v Evropě.

Těžko tedy říci, kdo s kroužkovou ochranou těla přišel jako první. Určitě to ale nebyli Římané, kteří zbroj ve 2. století př. n. l přejali od Keltů. Pancíře pak byly hojně využívané napříč celým středověkem až do 13. století, kdy se upřednostnila zbroj plátová. Kroužková síť od té doby jen zakrývala choulostivá místa nechráněná brněním, až v 15. století zcela vymizela.


Nespornou výhodou kroužkové sítě byla její nízká hmotnost a flexibilita. V drátěné košili voják neztrácel svou pohyblivost a obratnost, a přitom byl poměrně dobře chráněn. Zpočátku tato výstroj dosahovala délky pod kolena, postupem času se ale výrazně zkrátila.

Čemu bohužel odolat nedokázala, byly ostré hroty šípů, které kovovými kroužky uměly proniknout. Stávalo se nicméně, že šíp zasáhl vojáka ve šťastném úhlu a po košili neškodně sklouzl.

S vývojem ochranné zbroje šel ovšem ruku v ruce i vývoj zbraní. Meče a šípy pozdějšího středověku měly neobyčejně ostré špice právě z důvodu, aby byly schopny prorazit pancíř. Ten musel být proto nakonec nahrazen nepohodlným brněním, do kterého se mohlo schovat celé tělo.

zdroj: www.dotyk.cz