Poslední templář

15.06.2022

Po mnohých útrapách,

které těžce snášel

S hlavou hrdě vztyčenou,

konec svůj našel.

Však v poslední minutě,

z posledních sil

I přes to, že již v plamenech byl.

Do roka a do dne pozval je k sobě,

Ty dva muže zrádné.

Oni smáli se té jeho zlobě,

My jsme ti, kdo tady teď vládne!

Smál se Filip, i Klement se smál,

Jen do smrti své hodiny.

Velmistr Jakub tím nesmrtelný se stal,

A vyvrátil ty pomluv zplodiny,

Nejvyšší brzy pravdu nám zjeví.

Konec řádu Filip strašně si přál.

Kdo byl Filip nikdo dnes neví.

Avšak Templáři žijí tu dál!