Postoj s mečem

28.03.2022

POSTOJ S MEČEM

Tady, se zaměříme na samotné držení meče a postoj. Jak stát ve střehu už umíte, takže se do něj postavte a nyní dostanete do ruky meč. Chytíme ho oběma rukama tak, že pravák má pravou ruku nad levou u záštity a levák zase levou u záštity, s pravou pod ní. Mečem míříme před sebe a pokud poprosíme mistra, nebo sparring partnera aby se postavil před nás a my mu namíříme na střed krku, neboli na ohryzek. Meč má v této pozici plochou stranu napravo a nalevo, takže ostřím míří nahoru a dolů.

Základní druhy postojů

Budu je popisovat německými názvy, protože překlad do češtiny všechny nemají. Navíc díky znalostem technik v němčině, (ona je to spíš staroněmčina 🤔) no prostě si budete rozumět i s ostatními šermíři, kteří se učí od někoho jiného a můžou mít i jiný překlad do češtiny, což by byl problém. Nicméně do závorky vám dám překlad.

1. Pflug (pluh)

Je to celkem dobrý obranný postoj, ze kterého se dá bodat a už přímo slouží jako kryt. Je buď levý, nebo pravý, podle toho na jaké straně od těla je. Vpravo je pravý a vlevo je levý.

Provedení:
postavíme se třeba do levého střehu. Meč dáme před sebe do základní pozice meče před sebou, tak jako ho mám já na obrázku vpravo. Nyní posuneme celý meč doprava od sebe i s rukama, zhruba o 15 cm. A nakonec jen namíříme špičkou meče na soupeřovu oblast krku. To je pravý "pluh". Levý je stejný akorát na druhé straně a s pravým střehem.

2. Vom tag (z hůry)

Typický postoj, dá se velmi dobře narušit i přerušit v průběhu provádění různých technik, vycházejících z tohoto postoje. Na druhou stranu se dá využít jako varování protivníkovi a vy v tu chvíli už víte, jaké má možnosti a co bude dělat, ale to patří spíše do kapitoly: Čtení protivníka a zvolení taktiky.

Provedení:
u tohoto postoje nezáleží, v jakém střehu zrovna stojíme. Z pozice meče před sebou jen zvedneme ruce nad hlavu. Meč bude ukazovat směrem k nebi trochu šikmo, zhruba tak pod úhlem 45°.

3. Ochs (ox)

Na oko pěkný postoj. Dá se z něj bodat i sekat, ale jako kryt neslouží. Taktéž jako "pflug" je pravý a levý.

Provedení:
v pravém střehu zvedneme ruce s mečem nad hlavu, jako u postoje "vom tag", akorát ruce posuneme směrem od sebe a doleva. Teď sklopíme meč na plocho a míříme zase na oblast protivníkova krku, takže bude trochu sklopený od vaší hlavy dolů. Na druhé straně to je stejné, s rozdílem zkřížených rukou. Pravá ruka bude pořád u záštity (, ale ne úplně, nesmí se jí dotýkat) a bude jakoby položená na levé, která bude pod ní.

4. Alber (blázen)

Tento postoj je reakcí na postoj "vom tag". Říká se mu "alber", asi proto, že je blázen buď ten kdo tuto pozici meče udělal, nebo ten který proti ní stojí. Jinak se z něj dá bodat i sekat.

Provedení:
také jako u pozice "vom tag", nevadí jaký máte střeh. Stačí z pozice meče před sebou sklopit meč směrem k zemi. Budete mít špičku meče u země, ale nesmí se jí dotýkat.