Práce s mečem

27.05.2023

Základní práce s mečem se dělí na 7 útokú

Útok První se jmenuje Střecha je veden svisle přes osu nepřítele od hlavy až na zem

Útok Druhý se jmenuje Pravý býk je veden pod ůhlem 45 stupňů začíná od kořene krku na pravé straně ůhlopříčně přes celé tělo,útok končí nad levým kyčlem

Útok Třetí se jmenuje Levý býk je veden pod ůhlem 45 stupňů začína od kořene krku na levé straně ůhlopříčně přes celé tělo,útok končí nad pravým kyčlem

Útok Čtvrtý se jmenuje Trpaslík je veden vodorovně v ůrovni prsou možnost útoku je obousměrná výškově libovolná od pasu výše

Útok Pátý se jmenuje Levý kanec je veden pod ůhlem 45 stupňů od levého kyčle ůhlopříčně přes celé tělo,útok končí za pravým kořenem krku

Útok Šestý se jmenuje Pravý kanec je veden pod ůhlem 45 stupňů od pravého kyčle přes celé tělo,útok končíza levým kořenem krku

Útok Sedmý se jmenuje Bodnice útok je veden na střed útočníka

Ke všem předpsaným útokům je tkzv. úhybný manévr a možnost začít další útok toto si předvedeme při dalším setkání našeho Řádu

Měkčení zbraně: Základem měkčení zbraně a tímpádem ochrany ostří při souboji že při dopadu zbraně se zbraň mírně pootočí a protívníkova zbraň se hladce sveze po zbrani obránce kterého chrání jílec zbraně. Neničí se ostří zbraně a tím i déle vydrží.

Fáze útoku mečem: Fáze útoku mečem se dělí na tři kroky

Fáze První je začátek útoku na bojovníka

Fáze Druhá je útok přes tělo bojovníka

Fáze Třetí je dokončení útoku mimo tělo bojovníka

Tyto fáze jsou neslučitelně spojeny v jeden útok nelze tyto fáze rozpojit