Proč potřebujeme pokání?

18.09.2022

Jestliže člověk zhřeší jakýmkoliv způsobem, tak nejlepším způsobem k očištění je cesta pokání. Cesta, kdy člověk příjme trest za hřích udělený buď nějakou autoritou, nebo si jej může nařídit sám před Bohem, žije-li osamocen. Je to cesta, kdy za pomocí půstu, odříkání, kajícnosti a modliteb dochází k očištění od všech zlých věcí i světských zbytečností. Tehdy dojde člověk klidu a bolest způsobená postem naučí tělo poslušnosti. Takže tělo poslouchá ducha a ne své žádostivosti jež činí člověka nepřítelem Božím. Také je to nejlepší, a zároveň nejtěžší cesta k Bohu, neb dělá-li ji člověk správně otevřou se mu za pomocí tří klíčů dveře přímo k Bohu. Kdy Bůh naslouchá člověku a člověk naslouchá Bohu a ví, že ne vše co si člověk přeje je dobré a správné byť by se zdálo, že tomu tak je. Je to stav, kdy se člověku už nechce z toho stavu odejít a vracet se do světa lidí. Je to stav, která přesně vystihují slova Ježíše Krista: " Bůh je ve mně a já v něm. "