První duha

14.11.2022

VÍŠ, co Noe udělal, když se svou rodinou vyšel z archy? Přinesl Bohu oběť, jak to vidíš dole na obrázku. Noe chtěl touto obětí poděkovat Bohu za to, že při potopě ochránil jeho rodinu.

Myslíš, že se Jehovovi tento dar líbil? Ano, určitě z něj měl velkou radost. Proto Noemovi slíbil, že už nikdy nezničí svět potopou.


Brzy byla země suchá, a Noe i jeho rodina začali žít mimo archu. Bůh jim požehnal a řekl: 'Mějte mnoho dětí, aby se lidé rozšířili po celé zemi.'

Bůh věděl, že když lidé později uslyší o potopě, možná se budou bát, že taková potopa přijde znovu. Proto dal znamení, které mělo lidem připomínat jeho slib, že už nikdy nezničí zemi potopou. Víš, jaké to bylo znamení? Byla to duha.

Duhu často vidíme na obloze, když po dešti vysvitne slunce. Duha je krásně barevná. Víš, jak vypadá? A vidíš ji tady na obrázku?

Bůh řekl: 'Slibuji, že již nikdy nebudou zničeni všichni lidé a zvířata potopou. Dávám do mraků duhu. A když se objeví, uvidím ji a připomenu si tento svůj slib.'

Na co si tedy máme vzpomenout, když uvidíme duhu? Ano, na Boží slib, že Bůh už nikdy nezničí svět potopou.