Rosslynská kaple a svatý grál

24.10.2022

"Pod dávným Roslinem se Svatý grál skrývá. Kol díla mistrů, co čest vzdali jí. Ostří a kalich klid její tam hlídá. Pod nebem hvězdným spánkem věčným spí." Tento text stojí v knize Šifra mistra Leonarda.

A pohrává si s myšlenkou, že v Rosslynské kapli našla místo svého posledního odpočinku samotná Máří Magdaléna, údajná manželka Ježíše Krista, jež měla být v době jeho ukřižování těhotná.

Členové templářského řádu prý v základech svého sídla v Jeruzalémě na začátku 12. století vykopali jakýsi "poklad", který má být později přemístěn do Rosslynské kaple. "Může jít o záznamy o údajných potomcích křesťanského spasitele Ježíše Krista.

Již dlouhou dobu se předpokládá, že je počal se svou učednicí Máří Magdalénou," uvádí americký spisovatel James Wasserman.


Svatý grál, legendární poklad, který se mnozí z řad historiků, záhadologů či odborníků snažili nalézt, avšak marně, nepřestává fascinovat a přitahovat pozornost. Stále se hledají nejrůznější indicie, kde by mohl být ukrytý.

Jedná se o kalich, z něhož měl údajně pít Ježíš Kristus a do kterého Josef z Arimatie zachytil Ježíšovu krev v okamžiku jeho ukřižování. Moc grálu má být velmi silná, dokáže zázraky - vyléčí nemocné a poskytuje věčné mládí.

Jednou z mnoha hypotéz je i ta, která si hraje s myšlenkou, že svatý grál je královská krev, tedy že grálem se chápe rodová linie Ježíše Krista a Máří Magdaleny.

Svatého grálu se podle jedné teorie měli zmocnit templáři. Kolem řádu templářů, jejichž úplný název zní Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu, koluje mnoho pověstí. Vypráví se, že za jejich rychlým vzestupem byl nejspíš zodpovědný nález významného předmětu - snad kamene mudrců nebo samotného svatého grálu - v ruinách Šalamounova chrámu v Jeruzalémě.

Kolik je na tom pravdy, se již nikdy výzkumníci s určitostí nedozví, jisté je ale to, že templáři stáli za vybudováním prosperujícího bankovního systému, na němž velmi rychle zbohatli. Francouzskému panovníkovi Filipu IV.

Sličnému se nelíbilo, jak se věci měly, mimo jiné dlužil templářům poměrně tučný obnos peněz, a tak vyhlásil spolu s papežem roku 1307 útok proti řádu.

Místa spojená s jedním z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku, řádem templářů, lze hledat téměř po celé Evropě, zejména pak ve Franci, dokonce i na Kypru.

"Jednotlivá místa jsou od sebe vzdálená tisíce kilometrů a téměř na každém z nich nacházíme indicie, že by právě tam mohl poklad být," říká záhadolog Arnošt Vašíček. Malá skupina templářů v době jejich pronásledování uprchla i do Skotska, kam s sebou údajně přemístili i jejich velký poklad, který předali spojeneckému rodu St. Clairů (Sinclairů), ti jej uschovali do Rosslynské kaple nedaleko Edinburghu.zdroj: www.enigmaplus.cz