Rozjímání

27.12.2022

To, co se nám při rozjímání daruje v hloubce, se musí osvědčit: nasazení z vnitřní síly, uvolněnost bez nejmenší stopy resignace, poznání nezměnitelnosti života v nás. Ježíš říká u Jakubovy studnice: "Já vám dám vodu, která se ve vašem nitru změní v tryskající pramen, který dává život" (Jan 4,14).

Cílem rozjímání nejsme nakonec my, ani to, co pro praktický život z toho vzejde. Necháme své vlastní úmysly a cíle za sebou. Nejhlubší výsledek meditace je zbavení všech úmyslů. Účel a cíl meditace je nakonec Bůh v nás, nikoliv jako Bůh, jak si jej v našich hlavách představujeme, ale Bůh, který je horoucí láska nebo dech života. Šťastný, kdo rozhodně s tímto cílem medituje. Věz, kdykoliv nějakým způsobem hledáš svůj zájem, že nenajdeš Boha nikdy, protože nehledáš výlučně Boha.Ty hledáš něco s Bohem a počínáš si právě tak, jako bys z Boha dělal svíčku, abys s ní něco hledal; a když najdeš věci, které hledáš, tak svíčku odhodíš.