Sen

29.06.2022

Měl jsem včera sen

V něm byl jsem Tvým mečem

I když trval par století jen

Byl za něj jsem vděčen

Červený na hrudi nosil jsem kříž

A bojoval s bezvěrci za Tvou slávu

Pak stal jsem se s bratry dalšími na obtíž

Odměna byla vypsána na naši hlavu

Zradil nás jeden co nosil též kříž

Pomluvám šli jsme hrdinně vstříc

A nezlomil nás ani náš kat

Na mnoho staletí nezbylo nic

Teď zlý člověk měl by se bát

Templáři sílí a sílit budou dál

Jsou to mí bratři s bezpočtem jmen

I já jedním z nich jsem se stal

Non nobis Domine AMEN