Sidonské panství

02.06.2022

Sidonské panství (francouzsky Seigneurie de Sidon), později Sidonské hrabství (Comté de Sidon), bylo křižácké panství v Jeruzalémském království a podle Jana z Ibelinu bylo také z nich největší. Ve skutečnosti však největší nebylo. Mělo stejnou úroveň důležitosti jako jeho někteří sousedi, třeba Toron nebo Bejrút, z nichž někteří byli podvazaly (vazaly vazalů). Sidonské panství se nacházelo mezi určitými podvazalskými územími, která náležela Galilejskému knížectví - což poukazuje na to, že Galilejské knížectví mělo výjimečnou míru nezávislosti.

Sidon byl dobyt účastníky norské křížové výpravy roku 1110 a byl předán Eustachovi I. Grenierovi. Panství se rozkládalo v přímořském pásu Středozemního moře mezi Tyrem a Bejrútem. V roce 1187 bylo dobyto Saladinem a v muslimských rukách zůstalo až do roku 1197. Ve 13. století Julian de Grenier své panství prodal templářskému řádu a později bylo po bitvě u Ajn Džalúd zničeno Mongoly a to, co z něj zbylo, dobyli Mamlúci. Jedním ze sidonských vazalů bylo také Panství Schuf.

Panství Schuf bylo založeno kolem roku 1170 jako vazalské území k Sidonskému panství. Schuf mělo své správní centrum v Tyronské jeskyni. V roce 1256 ho Julian ze Sidonu prodal Řádu německých rytířů.