Symboly řádu templářů

30.08.2022

Nejznámějším symbolem templářů je červený kříž, jež řádu udělil papež Eugen III. dne 27. dubna 1146. O významu symbolu se nedochovalo žádné vysvětlení, ale jeden z možných významů alegorie je utrpení Krista a rudá barva jeho prolité krve.

Tento červený kříž nosili rytíři, seržanti, zbrojnoši, řemeslníci a kaplani na své hrudi a na levém rameni barevně se odlišujících plášťů: rytíři bílé, pod nimiž, pokud nebyli ženatí a složili slib čistoty a cudnosti, měli i bílou tuniku s templářským křížem, která byla na paměť slibu přepásána. Bílá barva byla převzata od cisterciáků a symbolizovala čistotu, cudnost a chudobu. Později se začala používat modrá barva pro seržanty a hnědá pro zbrojnoše, řemeslníky a kaplany, kteří nosili svůj plášť ukrytý pod tunikou. V pozdějším období se kříž namísto ramene nosil na zádech.

Dalším velice důležitým symbolem byl prapor, jež existoval ve třech variacích: černobílý, dělený a bílý s červeným templářským křížem tak, jak je určil svatý Bernard - "bílá pro dobro a přátele, černá pro hrůzu a Kristovy nepřátele"[11]. Na praporu byl dále vyšit žalm "Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam"

Nejvýznamnější praporem byl tzv. Beauséant, jež byl osobní vlajkou velmistra a bitvě označoval vrchního velitele. Dalším symbolem velmistra byla hůl s řádovým křížem nazývaná Abakus. Velmi důležité ve vnějším životě řádu byly dopisní pečetě. Na pečeť velmistra, jež byla shodná s pečetí senešala, byl vyobrazen Chrám Božího hrobu. Ale dále existovala celá řada pečetí lišících se jednak postavením odesílatele od vyobrazení až po jednoduché nápisy. Do dnes se zachovalo několik set různých druhů pečetí a Saint-Hilaire věnoval templářské sfragistice celé vědecké dílo. Dalším známých a charakteristickým symbolem templářů byl emblém dvou jezdců jedoucích na jednom koni. Vysvětlení se různí od alegorie duality v jednotě, přes znázornění zakladatelů řádu Huga de Payns a Godefroye de Saint-Omer, po moderní heraldický výklad jež se přiklání k možnosti, že se jedná o připomnění nějaké významné události či bitvy.