Tajný Da Vinciho život

26.11.2022

Leonardo da Vinci (1452-1519) byl výjimečnou a všestranně talentovanou osobností. Šíře jeho působení pokrývala malířství, sochařství, architekturu, hudbu, vědu a techniku. Přesto i on byl jen člověkem z masa a kostí.

Jaké "hříchy", z pohledu jeho současníků, by tak mohl obsahovat tajný Leonardův životopis?

Klepy a drby existovaly samozřejmě i v renezanční Itálii. Ani na Leonardovi nenechaly suchou niť. Co mu bylo vyčítáno, z čeho byl podezírán? Špionáž, nemanželský původ, kacířství, sexuální orientace?


Dnes by nikoho asi příliš nezajímalo, že Leonardo da Vinci byl dítětem, které nebylo počato v manželském loži. Itálie přelomu 15. a 16. století však byla jiná. Jeho biologickým otcem byl notář Piero, matkou venkovanka Catarina.

Matka Leonarda se později provdala. Manžel uznal jejího potomka za vlastního.

Když Leonardo nastoupil jako učeň do velké umělecké dílny ve Florencii, začala šeptanda o jeho možné homosexualitě. Říkalo se, že byl oblíbencem majitele dílny nejen kvůli svému nadání, ale i díky příjemnému vzhledu.

Možná sexuální orientace na zástupce vlastního pohlaví byla později hledána v denících a zápiscích, které po sobě Leonardo da Vinci zanechal. Dochovalo se i udání Leonarda ze sodomie z roku 1476, které ho obviňuje ze sexuálního styku s dvojicí studentů.

Byl Leonardo da Vinci z pohledu katolické církve kacíř? Pravděpodobné je, že jako člověk milující vědu, mohl mít s některými církevními dogmaty problém. Tento obraz Leonarda pak koresponduje s moderními románovými fikcemi typu Šifra mistra Leonarda spisovatele Dana Browna či Tajemství Poslední večeře od Javiera Sierry.

Zejména Sierra vyslovil domněnku, že Leonardo da Vinci byl stoupencem katarů, jejichž učení se v Evropě šířilo od 10. do 14. století. Kataři byli pro katolickou církev ryzími heretiky.

Jedna z konspirací se zmiňuje i o možném Leonardově autorství díla, které nyní nazýváme Turínské plátno. Jde o relikvii, o které se traduje, že je plátnem, do něhož bylo po ukřižování zabaleno tělo Ježíše Krista.

Na plátně je viditelný otisk postavy i obličeje. Konspirace říká, že by na plátně mohl být otisk Leonardova obličeje.

Leonardo da Vinci čelí rovněž obvinění, že byl špionem, který v Itálii rozdrobené na řadu soupeřících měst využíval svého postavení pro získávání informací strategického charakteru, jak bychom řekli jazykem naší současnosti.

Poslední záhada Leonardova tajného životopisu souvisí s místem, kde jsou uloženy ostatky tohoto génia. Dodnes se objevují spekulace, zda jeho hrob v západofrancouzském zámku Amboise není jen hrobem symbolickým.

zdroj: www.enigmaplus.cz