Válka dvou růží

15.09.2022

Série dynastických válek v Anglii mezi rodem Yorků a Lancasterů, trvala 30 let, ale z toho se bojovalo jen krátce (málo bitev). Boje byly takto nazvány proto, že emblémem rodu Lancasterů byla červená růže, a rod Yorků měli ve znaku růži bílou. Většina bitev probíhala mezi malými soukromými vojsky. Obyvatelstva se tyto spory příliš netýkaly, a proto příliš nestranily žádnému ze dvou rodů.
Původními soupeři byli Anglický král, Lancaster Jindřich VI, prý slaboch ovládaný zkaženými dvořany, který jevil známky šílenství, ve skutečnosti ovládán svoji energickou manželkou Margaret z Anjou a Richard, třetí vévoda z Yorku, který byl uznán dědicem trůnu až po narození Jindřichova syna v roce 1453.
Richard, podporován Richardem Nevillem, hrabětem z Warwicku, začal bojovat. V bitvě u St. Albans porazil a uvěznil Jindřicha a prohlásil se protektorem Anglie. Avšak v bitvě u Wakefieldu byl Richard zabit. Královna Markéta však nepřímo dovolila Richardovu synu, aby se prohlásil za krále Eduarda IV. Eduard v roce 1461 rozdrtil Lancastery u Towtonu, která byla asi nejkrvavější bitvou, jaká se kdy v Británii odehrála. Tímto přinutil Markétu uprchnout do Francie. V roce 1470 zaútočila Markéta z Francie znovu. Jindřich VI byl opět dosazen na trůn a Eduard byl poslán do vyhnanství. S pomocí burgundského vévody Karla Smělého se v roce 1470 Eduard vrátil a porazil Lancastery v bitvách u Barnetu a krátce potom u Tewkesbury, kde padl Eduard, dědic Jindřicha VI a Jindřich VI byl zavražděn.
V roce 1483 Eduard IV zemřel, a trůn zanechal svému dvanáctiletému synu Eduardovi V, který vládl jen několik týdnů. Mladší bratr Eduarda IV Richard (1452 - 85), vévoda z Gloucesteru, se totiž bál o Anglii, které by vládlo dítě, ovládáno příbuzenstvem. Uvěznil Eduarda V a jeho mladšího bratra v Londýnském Toweru a převzal moc jako Richard III. Rozšířila se však zpráva, že dal zavraždit Eduarda V a jeho mladšího bratra. Tím ztratil podporu a jeho nepřátelé se sjednotili pod vedení vyhnaného Lancastera Jindřicha Tudora (1457 - 1509). To vedlo k rozhodující bitvě na Bosswortském poli, kde Richard III padl.
Po ničivém mocenském zápase mezi Yorky a Lancastery většina národa přivítala tvrdou, ale poměrně spravedlivou vládu Jindřicha VII Tudora, který spojil rod Lancasterů a rod Yorků svým sňatkem s nejstarší sestrou Eduarda IV, Elizabeth.