Věrní

23.05.2022

Skončila doba míru

Příchází těžký boj

Za jedinou a pravou víru

Vytáhl statečných rytířů roj

Po těžkých útrapách

Předlouhých cest

Usínají teď v komnatách

Za pobožných gest

Kde kdysi bezvěrec žil

Teď posvátný kříž visí

A viset bude dokud dostane se nám sil

Odrážet ty útoky cizí

Jen my vidíme i ve tmě záři

Jsme služebníci- Tví věrní Templáři