Villa Nova

23.01.2023

Archeologické muzeum v přírodě Villa Nova se nachází v malebné oblasti Orlických hor na cestě mezi Rychnovem nad Kněžnou a Deštným v Orlických horách. S jeho výstavbou se začalo v roce 1992. Archeologické muzeum v přírodě Villa Nova se snaží přiblížit středověkou kolonizační vesnici v období 13.-14. století. Za tímto účelem vznikají v areálu o rozloze cca 6ha rekonstrukce objektů ze zmiňovaného období. Stavby jsou budovány s respektováním zásad a principů experimentální archeologie. To znamená, že veškeré práce jsou prováděny pomocí replik dobových nástrojů a historických technologií. Pomocí tohoto principu se například ověřují některé pouze teoreticky prokázané technologické postupy, zjišťuje se také jejich časová náročnost či odolnost a trvanlivost výsledné rekonstrukce. Zpětnou vazbou k ověření správnosti námi použitého pracovního postupu je potom tzv. archeologizace objektu a její porovnání s originální předlohou.

Archeologické muzeum v přírodě Villa Nova Uhřínov

Otevřeno:
květen-červen, září-říjen - víkendy a svátky od 9:00-17:00
červenec-srpen - denně od 9:00-17:00

Vstupné: dospělí 90,-Kč, děti a důchodci 50,-Kč, rodinné 200,-Kč,

Rodinné pasy a senior pasy 30,-Kč

Po dohodě lze prohlídku zajistit i v jiném termínu.

Tel. 734/421 636
villanova seznam.cz
facebook/VillaNovaUhrinov/

Villa Nova Uhřínov - středisko experimentální archeologie a regionálních dějin

Liberk - Uhřínov 15,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

  • Tel: 496663139
  • Mobil: 734/421 636
  • FB: VillaNovaUhrinov/
  • : 60884037