Vox in excelso

08.08.2022

Vox in excelso je název papežské buly vystavené papežem Klementem V. v roce 1312. Směrnice dány společně s bulou měly formálně rozpustit Řád templářů, efektivně zrušit jejich papežovu podporu a odvolat jim už dříve dané mandáty předchozími papeži z 12. a 13. století.

S ohledem na podezření, hanbu, hlasité narážky a jiné věci, které byly vzneseny proti řádu ... a také tajné přijetí bratra tohoto Řádu; navíc vzhledem k vážnému skandálu, který vznikl z těchto věcí, se nezdálo, že by mohl být zastaven, dokud řád zůstal v bytí, a nebezpečí pro víru a duše a mnoho hrozných věcí, které byly učiněny mnoho z bratří tohoto řádu, kteří zanikli v hříchu zlého apostazí, zločinem neslušného modlářství a vykonatelným rozhořčením Sodomitů ... není to bez hořkosti a smutku ze srdce, že rušíme výše uvedený řád Templářů, jeho ústavu, zvyk a jméno, neodvolatelným a trvale platným nařízením; a podléháme ji neustálému zákazu se souhlasem Svaté rady, přísně zakazující komukoli předpokládat, že v budoucnu vstoupí do uvedeného Řádu, a přijme nebo bude nosit jeho zvyk, anebo jednat jako templář.

Tato bula měla za následky pětileté období potlačování Templářů, během kterého byli obviněni z různých zločinů. Přiznání se, jak jinak, byla doprovázená mučením a dalšími metodami vyvinutými inkvizicí.