Základy tréninku s mečem

26.02.2022

KROKY BEZ MEČE

při boji s mečem (nebo jinou chladnou zbraní), od nich se totiž odvíjí celé další učení, je to stejné Jako úplný základ učení se jakéhokoliv druhu šermu jsou kroky. Myslím tím pohyby nohou jako ve škole. Trénovat začneme nejlépe bez meče (ať nás nerozptyluje) na rovném prostoru se zdmi okolo, které poslouží jako část učení.

Začneme klasickým základním postojem neboli střehem, který se dá vyložit následovně: rozkročte se na šířku ramen, poté vytočte buď levou, nebo pravou nohu směrem, kterým budete cvičit, (to bude přední noha). Druhou nohu vytočte směrem k té první o 45° (to bude noha zadní). Zadní nohu posuňte lehce od sebe tak, aby když ji posunete vedle přední, byla kousek vedle ní (nesmí do ní při pohybu narazit, nebo zadrhnout). Nyní obě nohy pokrčte, tak aby koleno na přední noze bylo v ose se špičkou té samé nohy. Nakonec se tělem vytočte směrem k přední noze tak, aby jste se dívali směrem, kterým ukazuje přední noha. Pokud zaměníte přední nohu za zadní dostanete střeh na opačné straně, tedy pravý nebo levý, podle pravé nebo levé nohy jako nohy přední. Takže pozor, pokud máte levou nohu jako přední je to střeh pravý a naopak, pokud je vpředu pravá noha, je to střeh levý.

Tak a to je celý popis střehu (bez meče)

Ze střehu vychází všechny druhy kroků a po každém provedení techniky zůstáváme v tom samém střehu popřípadě střehu opačném. Při provádění jakéhokoliv pohybu nohou dozadu, nebo dopředu, nejprve dosedá špička, až poté zbytek chodidla! Tělo se od pasu nahoru, ani nehne, pouze se pohybují nohy, nesmí se při pohybu houpat, ano je to náročné na fyzičku, ale co jste čekali? Šermíři nejsou žádné "padafky" 😎

Hlavní kroky

Níže jsou vypsány druhy kroků, podle pořadí učení od 1. do 7. druhu kroku.
Vzdálenost, kterou urazíte pomocí pohybu je vyznačena uprostřed: velmi krátká, krátká, střední, nebo dlouhá.
Obtížnost provedení samotného pohybu a všech jeho podob je vyznačena pomocí hvězdiček: jedna je nejsnazší a pět je nejtěžší.

1.1 Krok

Je to nejběžnější pohyb v šermu, protože díky jeho provedení změníme pozici střehu z pravého na levý, nebo obráceně. Je velmi důležitý, protože z něj vychází další technika tzv. dvoj-krok. Je zároveň poměrně jednoduše proveditelný, takže myslím, že vám nebude dělat problém.

Provedení:
začíná se nohou zadní. Zvedneme ji a obloukem kolem nohy přední ji postavíme dopředu špičkou vpřed. Nyní už jenom stačí vytočit zadní nohu na patě o 45° směrem od vás. Dosedá se obvykle celým povrchem chodidla, nemusí to být první špička, nebo pata.

1.2 Od-krok

To stejné jako krok, akorát dozadu. Ale zase si musíme dávat pozor na prostředí ve kterém se pohybujeme, pomocí špičky. Hodí se pro změnu střehu a zároveň získáme potřebnou vzdálenost, pro případné naplánování dalších postupů, nebo techniky boje.

Provedení:
je stejné jako u kroku, akorát je vše naopak. Tudíž noha přední jde dozadu a noha zadní zůstane na místě, jen se vytočí na patě špičkou vpřed. Dosedáme první špičkou.

2. Posun a odsun

2.1 Posun

Je to základní pohyb pro posunutí se vpřed k protivníkovi pokud možno NEPOZOROVANĚ! Tento pohyb musí být tak čistě a rychle provedený, aby ho protivník nejlépe vůbec nezpozoroval, nebo přehlédl, že jste se právě pohnuli směrem k němu a tím změnili bezpečnou vzdálenost (,na které jeden druhého mečem neohrožuje, meče se dotýkají zhruba uprostřed čepele), u kroků bez meče slouží pouze pro informaci.

Provedení:
zvedneme přední nohu a posuneme směrem vpřed, ale pozor! Nesmýkat jí o zem, pouze ji lehce přizvednout, přenést a položit. Je to kvůli tomu, aby vám náhodou nepodklouzla noha a vy nenaletěli protivníkovi na meč. Nyní posuneme stejným způsobem i nohu zadní.

2.2 Odsun

Ten je stejný jako posun, akorát dozadu. Slouží také ke zjištění povrchu země za vámi, a nebo ke zjištění a následné vyhnutí se překážce při pohybu dozadu. Vždy musíme sledovat i prostor kolem sebe, aby třeba nenastala situace, při které by došlo k přerušení techniky a my bychom se dostali vůči protivníkovi do nevýhodné situace. Může nastat případ, že se ocitneme u zdi, v tom případě upravíme střeh vůči zdi i protivníkovi. Avšak od zdi se musíme odtrhnout, protože nám brání v provádění dalších technik.

Provedení:
zde začínáme zadní nohou. Tu zvedneme a posuneme nad zemí špičkou směrem dozadu. Špičkou také dosedneme, potom teprve zbytkem chodidla. Následně posuneme i přední a skončíme zase ve střehu. Pokud během přesouvání zadní nohy ucítíme zem nestabilní špičkou boty, nebo zjistíme překážku, položíme ji na původní místo. Tudíž ji vrátíme zpět, jako bychom tento pohyb vůbec neuskutečnili.

3. Archaický posun a archaický odsun

3.1 Archaický posun

Archaický posun se od normálního liší v délce dosahu. Je poměrně lehký na provedení, a je i při pohybu stabilní. Já osobně jsem se s ním setkal (pravděpodobně proto, že se moc nepoužívá), až když už jsem znal všechny ostatní, ale dál to předávám jako jeden z prvních kroků, který má začátečník umět.

Provedení:
tady je změna, pozor! Začínáme zadní nohou. Přizvedneme, nad zemí přesuneme a položíme k patě přední nohy. Dosedáme nejdříve patou ,poté zbytkem chodidla. Následně přesuneme i přední nohu směrem vpřed a zase skončíme ve střehu.

3.2 Archaický odsun

Tím, že nemá daleký dosah, se perfektně hodí pro lehkou změnu bezpečné vzdálenosti. Moc se ale nepoužívá, takže se nahrazuje jinými technikami.

Provedení:
tady je to také jiné, začínáme nohou přední. Zvedneme ji a položíme k patě zadní nohy. Odtud přesuneme i zadní, směrem vzad zase do střehu. Nejdříve dosedáme špičkou chodidla.

4. Před-krok a zá-krok

4.1 Před-krok

Tento pohyb má výhodu v dlouhém dosahu, takže se jeho provedením výrazně přiblížíte ke svému protivníkovi. Je sice trošku obtížnější, ale zase se s ním dá překvapit protivník díky jeho dlouhému dosahu a hlavně ze začátku připomíná archaický posun. Narafičte to tak, že to bude vypadat jako archaický posun a zmatete protivníka.

Provedení:
začíná se zadní nohou, která mine přední a dosedne blízko špičky přední nohy. Teď posuneme též přední směrem vpřed a skončíme ve střehu. Dosedáme nejdříve na patu, poté zbytkem chodidla.

4.2 Zá-krok

Stejně jako u před-kroku výhoda v dlouhém dosahu, tudíž změna bezpečné vzdálenosti je hodně patrná, ale zase máte prostor pro uklidnění se, nebo zhodnocení dalšího postupu v souboji. Ze začátku také připomíná archaický odsun.

Provedení:
začneme přední nohou, která půjde dozadu, až za zadní a dosedne k její patě špičkou. Následně se pohne zadní také dozadu a skončí v pozici střehu. Dosedáme dříve špičkou.

5. Otočení na místě

Otočení na místě je technika nezbytná v boji s více protivníky, nebo pokud se váš cíl přemístil za vás. Po naučení se tohoto pohybu, je žádoucí doučit se to i s mečem. Technika musí být co nejrychleji provedena, aby jste se mohli na protivníka včas zaměřit, nebo pokud to i tak nestihnete, lze se bránit i v samotném procesu provádění techniky! Ale to už je krajní případ, ke kterému by docházet nemělo, nicméně správně provedená otočka s mečem vám poskytne nějaké to krytí.

Provedení:
stojíme ve střehu (s propletenýma rukama a položenýma pod břichem). Nejprve otočíme celou hlavu co nejvíce dozadu, tak abychom viděli co se za námi děje. Stále se díváme tím směrem a zároveň posuneme zadní nohu směrem kolmým ke směru pohledu, plus směrem k vám. Nyní máte zadní nohu vůči přední v jiné linii a to je správně. Nakonec otočím obě nohy na patách do správné pozice střehu (tělo také).

6. Dvoj-krok

Dvoj-krok vychází z kroku a je tak trochu zvláštní. Často totiž technika s mečem obsahující tento druh kroku, má něco do sebe. Může dokonce zapříčinit úplný zvrat v boji a překlenout tak výhodu na svou stranu. Má mnoho variací a podob, ale princip je stejný. V této kapitole si tedy probereme pouze jeho základní, nebo chcete-li výchozí podobu, z níž se odvíjí jeho další podoby.

Provedení:
řekněme, že stojíme v levém střehu. Zadní nohu posuneme podobně jako u kroku, akorát teď ji v provádění oblouku kolem přední nohy, zastavíme v pozici před námi na pravé straně cca jeden a půl délky chodidla směrem od nás na pravou stranu, ale ne kolmo, ani ve předu, spíše víc do strany od vás. Jak ji položíte tak ji nechte. Nyní přední nohou uděláme stejný pohyb, akorát dozadu. Teď by jste měli stát již ve střehu, akorát s nohami špatně vytočenými. Jako poslední si tedy upravíme pozici v níž stojíme, tak abychom jsme stáli ve střehu a mířili špičkou přední boty na protivníka, nebo na místo v linii boje. No a z toho vyplývá, že nyní stojíme v jiné linii, než ve které jsme původně byli.

7. Před-skok a od-skok (mistrovská technika)

7.1 Před-skok

Jak je uvedeno v závorce, tato technika patří mezi mistrovské techniky, tudíž je velmi těžce proveditelná, ale i nováčci by ji měli znát, aby jí nebyli později překvapeni, že ji neznají a neptali se, proč jim byla zatajena. Učí se tudíž jako poslední ze všech kroků. Tato technika je vhodná pro překvapení protivníka a ke získání výhody skrze propojení s rychlým výpadem meče. Jen pro informaci: tato technika porušuje zásadu nehybného těla od pasu nahoru, tudíž je to výjimka, která ale potvrzuje pravidlo.

Provedení:
ve střehu zvedneme přední nohu a nepatrně se nakloníme trochu dozadu s váhou na zadní noze. Z této pozice prostě vyskočíme vpřed a ve skoku švihneme přední nohou jako bychom chtěli někoho kopnout. Pomůže nám to k lepší dynamice při skoku. A pozor dopadneme na obě nohy současně trochu více na paty, ale ne na špičky. Je to kvůli lepší stabilitě při dopadu.

7.2 Od-skok

Je vhodný pro rychlý úhybný manévr, nebo jako rychlou změnu bezpečné vzdálenosti. Také se dá použít jako překvapivý manévr. Zároveň můžete vzbudit u protivníka určité představy o vaší zdatnosti v šermu, ale o tom více v kapitole: čtení protivníka a zvolení taktiky.

Provedení:
od-skok je to samé jako před-skok, akorát zase obráceně. Nejprve se nahneme tělem dopředu a odlehčíme zadní nohu, potom odskočíme dozadu. Ve skoku také jakoby kopneme nohou, ale směrem dozadu. Je to podobné tomu, kopnutí sebe sama. Při dopadu také dosednou nohy současně, akorát tady už to budou špičky, co se dotknou země jako první.

eníZačneme klasickým základním postojem neboli střehem, který se dá vyložit následovně: rozkročte se na šířku ramen, poté vytočte buď levou, nebo pravou nohu směrem, kterým budete cvičit, (to bude přední noha). Druhou nohu vytočte směrem k té první o 45° (to bude noha zadní). Zadní nohu posuňte lehce od sebe tak, aby když ji posunete vedle přední, byla kousek vedle ní (nesmí do ní při pohybu narazit, nebo zadrhnout). Nyní obě nohy pokrčte, tak aby koleno na přední noze bylo v ose se špičkou té samé nohy. Nakonec se tělem vytočte směrem k přední noze tak, aby jste se dívali směrem, kterým ukazuje přední noha. Pokud zaměníte přední nohu za zadní dostanete střeh na opačné straně, tedy pravý nebo levý, podle pravé nebo levé nohy jako nohy přední. Takže pozor, pokud máte levou nohu jako přední je to střeh pravý a naopak, pokud je vpředu pravá noha, je to střeh levý.

Tak a to je celý popis střehu (bez meče)

Ze střehu vychází všechny druhy kroků a po každém provedení techniky zůstáváme v tom samém střehu popřípadě střehu opačném. Při provádění jakéhokoliv pohybu nohou dozadu, nebo dopředu, nejprve dosedá špička, až poté zbytek chodidla! Tělo se od pasu nahoru, ani nehne, pouze se pohybují nohy, nesmí se při pohybu houpat, ano je to náročné na fyzičku, ale co jste čekali? Šermíři nejsou žádné "padafky"