Zlá královna Jezábel

24.07.2022

KDYŽ král Jeroboam zemřel, vládli nad severním desetikmenným izraelským královstvím jen samí zlí králové. Nejhorším ze všech byl král Achab. Víš, proč byl tak zlý? Hlavní vinu na tom měla jeho manželka, zlá královna Jezábel.

Jezábel nebyla Izraelitka. Byla to dcera sidonského krále. Uctívala falešného boha Baala a přiměla Achaba a mnoho Izraelitů, aby Baala uctívali také oni. Jezábel nenáviděla Jehovu a zabila mnoho jeho proroků. Ostatní Jehovovi proroci se museli skrývat v jeskyních, aby nepřišli o život. Když Jezábel něco chtěla, byla schopná kvůli tomu dokonce někoho zabít.

Jednoho dne měl král Achab špatnou náladu. Jezábel se ho tedy zeptala: 'Proč jsi dnes tak smutný?'

'Kvůli tomu, co mi řekl Nabot,' odpověděl Achab. 'Chtěl jsem koupit jeho vinici. Ale on mi řekl, že ji prodat nemůže.'

'Nedělej si starosti,' řekla Jezábel. 'Já to zařídím.'

A tak Jezábel napsala dopis několika váženým mužům města, ve kterém Nabot bydlel. 'Přemluvte nějaké ničemné muže, aby řekli, že Nabot proklínal Boha a krále,' napsala jim. 'Potom Nabota vyveďte z města a ukamenujte ho.'

Jakmile se Jezábel dozvěděla, že Nabot je mrtev, řekla Achabovi: 'Teď jdi a vezmi si jeho vinici.' Co myslíš, neměla být Jezábel za takovou hroznou věc potrestána?

A tak za nějaký čas Jehova poslal muže jménem Jehu, aby Jezábel potrestal. Jakmile Jezábel slyšela, že Jehu přichází, nalíčila si oči a krásně se upravila. Když ale Jehu přišel a uviděl ji v okně, zavolal na muže uvnitř paláce: 'Shoďte ji dolů!' A jak vidíš na obrázku, ti muži to udělali. Shodili ji z okna, a ona zemřela. Tak skončila zlá královna Jezábel.