Osobnosti

Osobnosti

Zde naůeznete nepřeberné množství osobností, které žily v dobách středověku.

Reginald ze Sidonu, psán též někdy jako Renaud ze Sidonu, či Renaud de Grenier byl křižáckým baronem ze Sidonu a mocným šlechticem Jeruzalémského království ve 12. století.

Johanka z Arku

20.05.2023

Johanka z Arku vyslyšela proroctví svatých a bojovala za svou vlast proti Angličanům, aby později čelila církevnímu soudu. Pro mnohé dodnes symbolizuje odvahu, víru a odhodlání.

Čeněk z Vartemberka (německy Vinzenz von Wartenberg, † 17. září 1425, hrad Veliš u Jičína) byl český šlechtic a politik sympatizující s husitským reformním hnutím. V letech 1414 až 1420 jako nejvyšší purkrabí zásadním způsobem ovlivňoval vývoj v Čechách. Ve 20. letech 15. století pak několikrát během probíhajícího vojenského konfliktu změnil...

Balduin IV.

08.05.2023

Balduin IV. Malomocný, (1161/1162 - březen 1185) vládl v letech 1174-1185 jako šestý latinský jeruzalémský král. Pocházel z mladší větve rodu Anjou (Château-Landon). Jeho otcem byl Almerich, nejmladší syn Fulka z Anjou, krále jeruzalémského. Balduinovou matkou byla Anežka z Courtenay, dcera Joscelina II. z Courtenay, hraběte z Edessy.

Také známý jako "Černý princ" (anglicky Black Prince), byl knížetem z Walesu (Prince of Wales), knížetem akvitánským (Prince of Aquitaine) a vévodou z Cornwallu (Duke of Cornwall), byl nejstarším synem anglického krále Eduarda III. a jeho ženy Filipy a otcem krále Richarda II. Eduard jako výjimečný vojenský velitel a oblíbená osobnost již...

Pocházel ze šlechtické rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 vstoupil se čtyřmi bratry do cisterciáckého kláštera v Cîteaux. Po čtyřech letech byl pověřen zbudováním kláštera v Clairvaux a stal se v něm opatem. Z nového kláštera šířil do Evropy cisterciáckou reformu. Hodně cestoval a založil přitom 160 dalších klášterů. Urovnával...

Drahomíra ze Stodor (kolem r. 890, podle jiných zdrojů r. 877[zdroj?] - po 935) byla manželkou Vratislava I., matkou Boleslava I. a snad i sv. Václava a českou kněžnou.

Tomas Becket

24.04.2023

Tomáš Becket, resp. Thomas à Becket (asi 1118 - 29. prosince 1170), byl kancléř anglického krále Jindřicha II. (1155-1162) a arcibiskup v Canterbury (1162-1170). Byl odpůrce Jindřichovy snahy o omezení moci církve a byl zavražděn ve své katedrále královými rytíři. V roce 1173 byl svatořečen a je znám též jako svatý Tomáš z Canterbury.

Původ Eduarda IV. předurčil jeho ambice. Byl totiž synem Richarda, vévody z Yorku a místodržitele Normandie, který si činil nárok na anglický trůn. Na ten však nakonec dosedl až právě Eduard. Otec a syn se společně odmítli podřídit Lancasterům, čímž začaly slavné války růží.

Amaury I. Jeruzalémský (též Amalrich či Aimery, 1136 - 11. července 1174) byl hrabě z Jaffy a Askalonu a v letech 1162/1163-1174 jeruzalémský král.