Osobnosti

Osobnosti

Zde naůeznete nepřeberné množství osobností, které žily v dobách středověku.

Jindřich IV.

11.02.2023

Jindřich se zřejmě narodil v královském paláci (falci) v Goslaru jako syn císaře Jindřicha III. ze sálské dynastie a jeho druhé manželky Anežky z Poitou. Již ve čtyřech letech byl - ještě za života svého otce - 17. července 1054 korunován na krále. Po nečekané smrti otce v roce 1056 byl bez obtíží uznán jeho nástupcem, přičemž regentství nad...

Jakub I. Dobyvatel (španělsky Jaime I. el Conquistador, katalánsky Jaume I. el Conqueridor, 2. února 1208 Montpellier - 27. července 1276 (Alcire) Valencie) byl od roku 1213 aragonský král z dynastie barcelonské, od roku 1229 králem Mallorky a od roku 1238 králem Valencie.

Oldřich z Lichtenštejna (německy Ulrich von Liechtenstein, 1200? - 26. ledna 1275 byl přední štýrský ministeriál, minnesenger a básník. Autor skladeb Frauendienst a Frauenbuch.

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (asi 1461, Hasištejn u Kadaně - 14. listopadu 1510 Hasištejn) byl český humanistický básník, prozaik a cestovatel, příslušník jednoho z čelných českých šlechtických rodů, horlivý katolík, prelát, úředník a dvořan krále Vladislava II. Jagellonského. Podporoval vědu a umění.

Minsterberkové nebo též minsterberská knížata byli potomci krále Jiřího z Poděbrad, resp. rodová linie jeho syna Jindřicha staršího. Základnou rodu bylo Minsterberské knížectví ve Slezsku; po získání Olešnického knížectví byli označováni jako knížata minsterbersko-olešnická. Rod vymřel po meči Karlem Fridrichem v roce 1647. Titul používali i...

Páni z Kunštátu a Poděbrad (německy von Podiebrad) byli původně moravským šlechtickým rodem, který od 14. století postupně získával statky i v Čechách. Za prapředka je považován olomoucký purkrabí Gerhard ze Zbraslavi. Rozrodem tohoto významného rodu vzniklo několik větví, které spojoval erb vrchních pruhů. Jejich příslušníci zastávali celou řadu...

Gérard z Ridefortu († 4. října 1189) byl v letech 1185 až 1189 velmistrem řádu templářů.

Mistr Eckhart

03.01.2023

Johannes Eckhart se narodil kolem roku 1260 na hradě Waldenfelsu u Tambachu v Durynsku. Jeho otec byl hradním správcem. Jako mladík vstoupil do dominikánského řádu a vystudoval teologii a filozofii v Kolíně nad Rýnem a Paříži. Prošel významnými posty v řádu, byl populárním kazatelem ve Štrasburku a v Kolíně a vyučoval i na univerzitě Paříži. Jméno...

Jan Hunyadi (maďarsky: Hunyadi János, německy: Johann Hunyady, rumunsky: Ioan (Corvin) de Hunedoara, srbsky: Sibinjanin Janko), v dobových pramenech nazývaný také Turkobijec nebo Bílý rytíř, (někdy v letech 1387/1400/1407 na hradě Hunyad/Hunedoara - 11. srpna 1456 v Zemunu (Bělehrad)) byl sedmihradský šlechtic, vojevůdce a jedna z významných...

Břetislav II.

20.12.2022

Břetislav II. († 22. prosince 1100, Zbečno) byl český kníže (1092-1100) z rodu Přemyslovců, nejstarší syn knížete a krále Vratislava II. a jeho druhé manželky Adléty Uherské. Jeho manželkou byla Lukarta z Bogenu, dcera Aschwina z Windberg-Bogenu, nevlastními bratry knížata Bořivoj II., Vladislav I. a Soběslav I.