Řády

Řády mnišské i rytířské

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (někdy též zkráceně Vyšehradská kapitula) je sbor kněží sloužících u baziliky svatého Petra a Pavla na Vyšehradě.

Cisterciácký řád (latinsky Ordo Cisterciensis, OCist.) je mnišský řád založený roku 1098, ve kterém žijí mniši podle přísných zásad klášterního života hlásaných Benediktem z Nursie, navazující na benediktinskou tradici (vznikl jako reformace benediktinského řádu).

Řád rytířů sv. Tomáše Canterburského v Akře nebo též jen Rytíři sv. Tomáše z Akry byl rytířský řád, jehož členství bylo omezeno pouze na Angličany. Řád byl založen roku 1191 v Akře (Akkonu), poté co město bylo dobyto Richardem Lví Srdce. Vilém, kaplan z katedrály sv. Pavla v Londýně zformoval malou skupinu, jejíž členové složili sliby...

Řád Božího hrobu (latinsky Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani, OESSH, česky Rytířský řád svatého Božího hrobu jeruzalémského) je rytířský řád založený podle nedoložené tradice Godefroyem z Bouillonu roku 1099 k ochraně nejvýznamnějšího křesťanského poutního místa ve Svaté zemi, Božího hrobu v Jeruzalémě. Byl řádem strážců, nikoliv...

Řád bratří kazatelů (Ordo (Fratrum) Praedicatorum, odtud zkratka O.P. nebo OP uváděná za jménem, či jen dominikáni, ve Francii též jakobíni) je katolický řeholní řád.

Řád svaté víry Ježíše Krista (latinsky Militia Jesu Christi) byl rytířský řád založený v Languedoku r. 1221 sv. Dominikem, Simonem z Montfortu a Folquetem de Marselha, biskupem z Toulouse. Podobného názvu užíval i Řád Svatého Spasitele z Monrealu, zvaný též Milicia de Cristo a Milice Ježíše Krista (italsky Milizia di Gesù Cristo), založený roku...

Řád zlaté ostruhy (latinsky Ordo Militiae Auratae) je druhý nejvyšší papežský rytířský řád, udělovaný za výjimečné zvýšení slávy církve.

Templáři

14.08.2022

Řád templářů, celým názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (latinsky Pauperes commilitones Christi templique Salomonici), byl jeden z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat pouze jen Řád johanitů nebo Řád německých rytířů. Obecně se používají pojmenování templářský řád (francouzsky ...

Řád sv. Jiří - evropský řád Domu Habsbursko-Lotrinského (německy St. Georgs-Orden - Ein europäischer Orden des Hauses Habsburg-Lothringen, zkráceně SGO) je dynastickým rytířským řádem Habsbursko-lotrinské dynastie, jehož sídlo je ve Vídni. Velmistrem Řádu je hlava rodu, arcivévoda Karel Habsbursko-Lotrinský. Kořeny řádu sahají do roku 1308.

Řád zlatého rouna (francouzsky Ordre de la Toison d'or, latinsky Ordo aurei velleris) je rytířský řád, založený roku 1430, a jako spolek rytířů organizovaný po vzoru duchovních rytířských řádů. Později byl stále více privilegovaným a byl udělován velmistrem jako odměna za zásluhy.