Zajímavosti

Zajímavosti

Středověk se běžně považuje za období plné nouze, příšerného jídla a všudypřítomné špíny. V této temné éře však vzniknou jedny z nejpodivnějších a přitom nejoriginálnějších trendů v lidské historii. Jen tehdy totiž můžete odsoudit zvíře do vězení, sníst kohouta v helmě anebo se dopředu podle př...

Hrncová přilba (latinsky galea, francouzsky heaume, hiaumet, yaume, německy helm a anglicky great nebo pot helmet) byl ochranný prvek zbroje hlavy jízdního a pěšího evropského těžkooděnce na konci 12 až 13. století. Byla vyvinuta za účelem účinné ochrany celé hlavy, kterou starší přilby (železné klobouky, konické, cylindrické otevřené přilby a...

Kopí Osudu

11.05.2023

Podle křesťanské tradice římský setník Longinus probodl tímto kopím bok Krista visícího na kříži, aby se ujistil, že je odsouzený skutečně po smrti.

Templáři se zrodili z křížových válek křesťanské Evropy proti muslimskému světu v Malé Asii. Během dvou staletí svého vzestupu, slávy a pádu, tedy během 12. a 13. století, dosáhl řád templářský neboli chudých rytířů Kristových a Šalamounova chrámu nejen nevídané vojenské moci, ale i nesmírného bohatství; stal se vlivnou mezinárodní organizací. Když...

Historie úpadku templářů je dobře zdokumentovaná. Za úsvitu dne 13. října 1307 padli rytíři Templu do dovedně nastrojené léčky. Francouzský král Filip IV. vydal rozkaz templáře ve všech koutech svého království zajmout a uvrhnout do žaláře.

Pražský groš (německy Prager Groschen, latinsky grossus Pragensis, polsky grosz praski) byla stříbrná mince, kterou nechal na základě mincovní reformy, zpracované italskými právníky a bankéři, razit od roku 1300 český král Václav II. Mince byla ve své době ve střední Evropě široce užívaným platidlem. Její název pochází z latinského výrazu denarius...

Ohnivá kázání se nesla Prahou ještě předtím, než se na stupínek kazatelny u Panny Marie Sněžné postavil Jan Želivský

Ostrov Kypr se pod správu Řádu templářů dostal během třetí křížové výpravy probíhající v letech 1189-1192. V roce 1191 anglický král Richard I. Lví srdce dobyl Kypr na místním vládci, byzantském guvernérovi a samozvaném byzantském vzdorocísaři Izáku Komnenovi, během své cesty do Svaté země. Richard poté předal ostrov do vlastnictví...

Český lev

30.03.2023

Český lev je pojem pro lví heraldickou figuru objevující se na erbech českých panovníků, později na znaku českého státu. Dnes se pod pojmem český lev rozumí "stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí", který se jako symbol Čech (někdy reprezentoval všechny země Koruny české) objevuje od 13. století, v době vlády Přemysla...