Zajímavosti

Zajímavosti

Jestřábí žena (anglicky: Ladyhawke) je americký film typu fantasy z roku 1985 režírovaný Richardem Donnerem.

Církevní sněm v Kostnici patří mezi velké události dějin pozdního středověku. Mohlo by se zdát, že se koncil zabýval, pokud ne výhradně, potom převážně osobou českého reformátora Jana Husa. Tato optika ale není správná. Koncil se sešel v první řadě proto, aby se pokusil obnovit jednotu rozštěpené církve.

Muži, kteří řád zničili, ale i ti, kteří bojovali za jeho záchranu si zaslouží pár vět. Níže naleznete pár hrubých informací o jednotlivých osobách. Bližší informace o každém naleznete v dalších článcích na anšem webu.

Gotika

01.01.2023

Gotika je umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský. Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později. V Německu a střední Evropě trvala až do počátku 16. století, kdy se v Itálii a Francii již prosadila...

Baphomet

19.12.2022

Baphomet je jméno údajného idolu templářů, který měli členové řádu uctívat a klanět se mu. Jméno vzniklo patrně ze starofrancouzské zkomoleniny Mahomet, tedy jména proroka Mohameda. Smyslem obvinění mohla být snaha pošpinit řád nařknutím z tajného spojenectví s muslimy nebo tajným praktikováním islámu. Přiznání templářů a jejich popis se zcela...

První noc po svatbě, respektive v den svatby, je dnes v převážné většině kultur rozhodně něčím zcela jiným, než tomu bylo ve středověku, kdy se sňatky uzavíraly často jako obchody. Pán, který si svou manželku koupil, měl právo první noci, kdy se přesvědčil, že je jeho vyvolená stále neposkvrněnou pannou. A navíc měli feudálové i možnost "vyzkoušet"...

Dne 16. května 1316 se Jan Lucemburský, král český, konečně dočkal. Poté, co mu jeho žena Eliška Přemyslovna dvakrát porodila dceru, dostal se na světlo boží syn. Tím se pojistila dědičnost českého trůnu a království alespoň na chvíli ovládl klid a radost.
Křest malého králevice proběhl 30. května a jak uvádí Palacký, "stal se velmi slavným....

Dekret z Alhambry (také známý jako Edikt o Vyhoštění; španělsky Decreto de la Alhambra, Edicto de Granada) byl edikt vydaný dne 31. března 1492 katolickými monarchy (Isabela I. Kastilská a Ferdinand II Aragonský), který přikazoval vyhoštění všech praktikujících Židů ze spojených království Kastilie a Aragonu do 31. července téhož roku. Jediný...

Nejen dnes, ale i ve středověku lidé rádi pili alkohol a navštěvovali hospody, tedy základní společenské instituce, jež přitahovaly všechny bez rozdílu stavů i sociálních tříd.